1409. 9. september. Upsala


Dombrev, med hvilket kronen, på vegne af hr. Anders Ingvarsson, tildømmes skat af Degarö, som er kommet i hr. Bo Dyres besiddelse.

Tekst efter Svenskt Dipl. l.l

Tekst

Wy Thordh Bonde riddare, konungx dom hafwande i thætta sin, oc Thure Beintson riddare, laghman i Vpland, kænnomps mædh thæsso waro opno brefwe at tha wy ræfstathing hioldom i Vpsalom mædh Lyhundare a war nadhugx herra oc frwe, konung Erikes oc drøtning Margarete wæghna, arom æpter gudz byrdh mocdoixo, næsta mandaghen æpter ware frw dagh natiuitatis, kærdhe fore os a satto thinge a krononne wæghna erlikin oc wælborn man Anders Ingwarsson vppa halff ellifte øreland iordh i Digharna, som erlik man herra Boo Dywre i wærio hafde skatta iordh oc herra Kætel Ionsson fik i skipte aff herra Karl aff Thøptom, hwilkit wy til næmpdena lotom oc næmpden vitnadhe oc swor at swa war oc engin mote næmpdena ælla os wædhya wilde, tildømpdom wy the forda half ellifte øreland iordh til rætta æghanda oc gøra krononne ther ræt oc skat aff, æpter thenna dagh, oc dømom wy forda herra Boo Dywra in til herra Karls arfwa aff Thøptom vm sin fulnadh oc vidhergield, som thet bewisas kan at ther fore gifwet war innan siex wikor æpter thet the brefwit hørt hafwa, widher thera fyratighi mark til konungs ensak oc siex mark for laghmanz domen. ♦ Framledhis kærdhe forde Anders Ingwarsson vppa eet halft markland iordh, som forde herra Bo Dywre fik aff Erike Skøtta skatta iordh oc vppa swa mykyt herra Boo fik aff Clawos Karlsson, hwilkit wy oc til næmpdena lotom, oc forda næmpden vitnadhe oc sworo at thet alt skatta iordh war, oc engin mote næmpdenne ælla os wædhia vilde, tha dæmpdom wy thenna forda iordh til skat oc rætta æghanda gøra krononne ræt oc skat ther aff, æpter thenna dagh, oc dømom wy forda herra Bo Dywra in til Erik Skøtta oc til Clawos Karlsson vm sit vidhergiæld, som han thet bewisa kan mædh sin breff at igen ær lofwit wt gifwa innan vi vikor, vidher thera xl march hwars thera for konungxdomen oc vi march for laghmanzdomen. ♦ Datum anno, die et loco prenominatis, nostris sub sigillis presentibus appositis inpendentibus.