1409. 9. september. Upsala


Dombrev, med hvilket kronen på vegne af hr. Anders Ingvarsson tildømmes skat af Vester Bergby, som Benkt Svarte har fået i et bytte, som skal gå tilbage.

Tekst efter Svenskt Dipl. l.l

Tekst

Wy Thordh Bondæ riddere, konungsdomhauændæ i thættæ sin, ok Thuræ Beyntssøn ridder, laghman i Vplandom, kænnomps meth thesso waro opnæ breuo at thæn tiidh wi ræpstæthing hioldom i Vpsalom meth almoghenom aff Lyhundaræ vpa warnathugæ herræs oc fruæs, konung Eriks oc drotning Margretis natiuitatis, tha kærthæ fore oss a sætto thingo wælborin man Anders Ingmarsson vpa kronenæ wægnæ vpa syw ørtugæ land iordh i Wæstra Berby, som Beynt Swartæ hafthæ fongit vnden scat innen xlvi ar, hwilkit wi til næmpdene lotom oc næmpden ransaghædæ oc witnæthæ at swa war ok engin amot oss eller næmpdene wæthiæ wildæ, thy tildømdom wi forscrepne iordh rætom arfuom kronena scat aff at gøræ oc Beynt Swartæ, som iordhen i waræ hafthæ, til sit wethergiæld i gien, hwat meth rætæ bewisas kan at ther fore gifuit ær, innen nat oc aar, with xl marc fore konungsdomen oc vi marc fore laghmandzdomen. ♦ Datum anno, die et loco vt supra, nostris sub sigillis.