1409. 15. september. Kolding


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Anders Hopp har oppebåret fuld bod for drabet på sin fader Esger Hopp af Niels Sommer og svoret denne orfejde.

Tekst efter Aa

Tekst

Ericus, dei gratia regnorum Dacie, Swecie, Norwegie, Sclauorum, Gothorumque rex et dux Pomeranie, omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino. ♦ Notum facimus uniuersis, presentibus et futuris, quod sub anno domini millesimo quadringentesimo nono crastino exaltacionis sancte crucis coram nobis et aliis compluribus consiliariis, militaribus et fidelibus nostris, in castro nostro Coldinge[1] in aula constitutus personaliter quidam Andreas, Hoop dictus, publice recognouit se a latore presencium Nicolao, dicto Somer, plenam et sufficientem emendam pro morte patris sui Esgeri, dicti Hoop, bone memorie, quem idem Nicolaus Somer, proch dolor, interfecit, secundum sui, et aliorum suorum consanguineorum beneplacitum et contentum integraliter subleuasse, unde dictus Andreas Hoop predicto Nicolao Sommer necnon et uniuersis et singulis consanguineis suis, paternis et maternis, natis et nascituris, plenum cessodium, dictum orfeydhe, firmam treugam et securam ac stabilem amiciciam pro se et uniuersis et singulis suis consanguineis et amicis, paternis et maternis, eciam tam natis quam nascituris, fecit et promisit, perpetuis temporibus fideliter et indissolubiliter obseruandam. ♦ In cuius rei euidens testimonium secretum nostrum presentibus duximus appendendum. ♦ Datum anno, die et loco supradictis, presentibus reuerendis in Christo patribus ac dominis, uidelicet Petro, Roskildensi, Boecio, Arusiensi, Petro, Burglanensi, Lagone, Wiburgensi, et Petro, Ripensi episcopis, necnon Iohanne Diuren, Nicolao Iwari, Andrea Iacobi, Magno Munk, Iohanne Scharpenberch, Iacobo Trugilli, Hartwico Leembek et Erico Nielsen, militibus, consiliariis et fidelibus nostris.

1. Coldinge] Caldinge med a rettet fra o, Aa1.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at en Anders, kaldet Hopp, personligt var til stede for os og adskillige andre råder, riddermæssige mænd og vore trofaste på vor borg Kolding i tronsalen i det Herrens år 1409 dagen efter det hellige kors' og opløftelsesdag og offentligt erkendte, at han i overensstemmelse med sit og sine andre slægtninges bifald og tilfredshed fuldt og helt havde oppebåret fuld og fyldestgørende bod for sin fader Esger, kaldet Hopps død - salig ihukommelse - af nærværende brevviser Niels, kaldet Sommer, hvem samme Niels Sommer - o ve - har dræbt, hvorfor nævnte Anders Hopp har ydet og lovet fornævnte Niels Sommer samt alle hans slægtninge, fædrene og mødrene, fødte og dem, der skal fødes, fuldt tilsagn om fred, kaldet orfejde, urokkelig landefred og sikkert og varigt venskab på sine og alle sine slægtninges og venners vegne, fædrene og mødrene, ligeledes både fødte og dem, der skal fødes, trofast og uopløseligt at overholde til evige tider. Til klart vidnesbyrd herom har vi ladet vort sekret hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted, i nærværelse af de ærværdige fædre i Kristus og herrer, nemlig Peder, Bo, Peder, Lave og Peder, biskopper af Roskilde, Århus, Børglum, Viborg og Ribe, samt Jens Dyre, Niels Ivarsen, Anders Jakobsen, Mogens Munk, Johan Skarpenberg, Jakob Troelsen, Hartvig Limbæk og Erik Nielsen, riddere, vore råder og trofaste mænd.