1409. 12. oktober.


Paven bekendtgør for den højere gejstlighed, at han, i lighed med pave Johannes 22. i forhold til Johannes de Poliaco, har forkastet de lignende nu fremkomne påstande om, at forskellige pavelige begunstigelser, navnlig med hensyn til skriftemålet, skulle være ugyldige og befaler dette kundgjort.

Tekst efter nil