1409. 13. oktober. Skanør


Henrik Quekel kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 330 mark lybsk på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A:

Tekst

Ik Hinrik Quekel bekenne. vnde bet{ue}ghe openbaer in dessen breue vor allen luden de ene siien ofte h{oe}ren lesen dat ik heb vntfanghen van den erbaren riidder her Eriik B{ue}delsbachk iiic mark Lubesch vnde xxx mark Lubesch de my myn ghenedyghe vrov Mergrete schuldiich was de[1] koniiginne van Denemerken van Sweden vnde van Noerweghen vnde ik dancke ere ghenaden vor gude betalinghe ♦ In kennysse der waerheiit so heb ik Hinrik Quekel myn ingheseghel ghehenghet an dessen bref ghescreuen to Sch{oe}øren int iar vns heren m iiiic in den ix iar xiiii daghe na sunte Mychyel daghe\

1. de] tilføjet o.l. A. .

Oversættelse

Jeg Henrik Quekel erkender og bevidner åbenbart i dette brev for alle folk, som ser det eller hører det læse, at jeg har modtaget af den hæderlige ridder hr. Erik Bydelsbak 300 lybske mark og 30 lybske mark, som min nådige frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge skyldte, og jeg takker hendes nåde for god betaling. Til vidnesbyrd om sandheden så har jeg Henrik Quekel hængt mit segl på dette brev, skrevet i Skanør i det Herrens 1400nde år i det 9nd år 14 dage efter sankt Mikkels dag.