1409. 14. oktober.


Gerike Ulf sælger sin halve gård i Malmø til Peder Nielsen Exing.

Tekst efter Aa og Ab

Tekst

Buggonis aduocati Malmögis Achonis Ienissons Clementis Petri Andreæ Iutto Michaelis Kule Thomos Wæstesons et Trugoti Trugotsons uillanorum uthgifne wettnesskrifft det beskedelig Gerechinus Ulf sålde till Pehr Nilson Exing een half gård liggiandes i Malmöe wästan till i staden hwilken fornefnde Gerechinus sielf bebodde. ♦ Dat. die beati Kalixti 1409.

Borgmästare rådz i Malmoe wettnesskrifft dat. 1409 innehållandes een half gord som Gerdechinus Ulfzon een dieras medborgare bortskotte och afhende från sigh till Per Exing.

Oversættelse

Vidnesbyrd udstedt af Bugge, foged i Malmø, Åge Jensen, Klemens Pedersen, Anders Jyde, Mikkel Kule, Thomas Vistesen og Trued Truedsen, bymænd, at beskeden mand Gerike Ulf solgte en halv gård i Malmø, beliggende i den vestlige del af byen, og hvilken han selv beboede, til Peder Nielsen Exing. Givet på sankt Kalixtus' dag 1409.

Vidnesbyrd udstedt af borgmestre og råd i Malmø, dateret 1409, omhandlende en halv gård, som deres medborger Gerike Ulf bortskødede og afhændede til Peder Exing.