1409. 31. oktober. Roskilde


Lars Jensen, dekan i Roskilde, skænker alt sit gods i Mossheddinge til sankt Laurentii alter i Lunds domkirke.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Laurencius Iohannis decanus Roskildensis salutem in domino sempiternam ♦ Uniuersis Christi fidelibus tam posteris quam modernis notum fore cupio per presentes. me pleno consensu liberaque uoluntate ad salutem anime mee animarumque parentum meorum omnia bona mea quibuscumque nominibus censeantur. in Mushædinggæ situata. in Scania. que iusto empcionis titulo legaliter acquisiui de uenerabili in Christo patre ac domino domino Iacobo dei gracia archiepiscopo Lundensi ad subsidium altaris sancti Laurencii ecclesie Lundensis. ut eo affectuosius et deuocius missa eiusdem altaris ad honorem. dei et sancti Laurencii sustentetur diutineque. sollempniter celebretur. de me meisque parentibus uel successoribus annuisse dedisse scotasse et alienasse in perpetuum possidenda ♦ Datum Roskildis anno domini mocdonono uigilia omnium sanctorum meo sub sigillo una cum sigillis honorabilium uirorum uidelicet domini Iohannis Øndari et domini Iohannis Nicolai canonicorum Roskildensium una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Ingwari Andree et Iacobi Petri proconsulum Roskildensium in euidenciam premissorum.

Oversættelse

Lars Jensen, dekan i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg ønsker, at det med dette brev skal være vitterligt for alle Kristi troende, såvel efterfølgende som nulevende, at jeg med fuldt samtykke og fri vilje til frelse for min og mine forældres sjæle har tilstået, givet, skødet og afhændet til evig besiddelse alt mit gods, med hvilke benævnelser det end kan opregnes, i Mosheddinge i Skåne, som jeg med retmæssig købs adkomst lovligt har erhvervet af den ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, til hjælp for sankt Laurentius' alter i kirken i Lund, for at messen ved samme alter til ære for Gud og sankt Laurentius må holdes med desto større hengivenhed og fromhed og længe forrettes med højtidelighed for mig og mine forældre eller efterfølgere. Givet i Roskilde i det Herrens år 1409 dagen før allehelgensdag under mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderlige mænd, nemlig hr. Jens Øndersen og hr. Jens Nielsen, kanniker i Roskilde, tillige med seglene tilhørende de gode mænd nemlig Ingvar Andersen og Jakob Pedersen, borgmestre i Roskilde til sikkerhed for ovenanførte.