1409. 1.-15. november.


Kristian Ritter og Hilmer Lopow, borgmestre i Hamburg, og Albrecht Screye, rådmand sammesteds, aflægger beretning om deres forhandlinger med det nye og gamle råd i Lübeck samt hertugen af Sachsen-Lauenburg.

Arkivalske oplysninger og udtog efter UB. der Stadt Lübeck

Tekst

Kristian Ritter og Hilmer Lopow, borgmestre i Hamburg, og Albert Schreye, rådmand sammesteds, aflægger beretning om deres i forening med udsendinge fra Lüneburg, Rostock, Wismar og hertugen af Braunschweig-Lüneburg førte forhandlinger med henblik på at skabe forlig mellem det nye råd i Lübeck, hertugen af Sachsen-Lauenburg og det gamle råd sammesteds, hvorunder de omtaler, at Lübeck ønskede svar fra stæderne angående hjælpen fra Mölln, hvortil bl.a. Rostock svarede dat ere borghere noch nicht to hus gekomen weren van Schone, darvmme konden se dar nen endich antwerde vp gheuen.

Oversættelse

Kristian Ritter og Hilmer Lopow, borgmestre i Hamburg, og Albrecht Screye, rådmand sammesteds, aflægger beretning om deres i forening med udsendinge fra Lüneburg, Rostock, Wismar og hertugen af Braunschweig-Lüneburg førte forhandlinger med henblik på at skabe forlig mellem det nye råd i Lübeck, hertugen af Sachsen-Lauenburg og det gamle råd sammesteds, hvorunder de omtaler, at Lübeck ønskede svar fra stæderne angående hjælpen fra Mölln, hvortil bl.a. Rostock svarede, at deres borgere endnu ikke var kommet hjem fra Skåne, derfor kunne de ikke give et endeligt svar derpå.