1409. 11. november. Pistoia


Pave Alexander 5. pålægger biskopperne af Adria og Odense samt abbeden i Løgum kloster at overdrage Erik Dosenrode, kannik ved kirken i Slesvig, ærkedegneembedet sammesteds, der var ledig ved Konrad Weilands død.

Tekst efter Aa:

Tekst

Alexander (episcopus seruus seruorum dei)[1] uenerabilibus fratribus Adriensi et Ottoniensi [2] ac dilecto filio abbati monasterii de Loco dei Ripensis diocesis salutem (et apostolicam benedictionem)[3] . ♦ Nobilitas generis uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Ericus Dozenrode canonicus ecclesie Sleswicensis fidedigno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales/ ♦ Cum itaque sicut accepimus archidiaconatus eiusdem ecclesie quem quondam Conradus Weylant ipsius ecclesie archidiaconus dum uiueret obtinebat per eiusdem Conradi obitum qui extra Romanam curiam diem clausit extremum uacauerit et uacet ad presens nos uolentes dicto Erico qui ut asserit ex utroque parente de militari genere procreatus existit/ premissorum meritorum suorum intuitu gratiam facere specialem/ ipsumque in eadem ecclesia amplius honorare/ discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus/ quatinus uos uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios archidiaconatum predictum cuius fructus redditus et prouentus octo marcharum argenti puri secundum communem extimacionem ualorem annuum ut ipse Ericus asserit non excedunt siue ut prefertur siue alias quouis modo aut ex alterius cuiuscumque persona uel per constitucionem felicis recordacionis Iohannis pape XXII. predecessoris nostri que incipit Execrabilis uacet[a]/ etiam si tanto tempore uacauerit quod eius collatio iuxta Lateranensis statuta[4] concilii[b] ad sedem apostolicam legitime deuoluta/ uel ipse archidiaconatus disposicioni apostolice specialiter reseruatus/ ac dignitas non tamen maior post pontificalem in dicta ecclesia existat/ eique cura immineat animarum/ et ad eum quis consueuerit per electionem assumi/ et Conradus uel persona huiusmodi sedis predicte capellanus aut familiaris seu fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector fuerit/ dummodo tempore date presencium non sit in eo alicui specialiter ius quesitum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Erico auctoritate nostra conferre et assignare curetis/ inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem archidiaconatus iuriumque et pertinentiarum predictorum et defendentes inductum amoto exinde quolibet illicito detentore/ ac facientes ipsum Ericum uel dictum procuratorem pro eo ad huiusmodi archidiaconatum ut est moris admitti/ sibique de ipsius archidiaconatus fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuencionibus uniuersis integre responderi/ contradictores auctoritate nostra (appellacione postposita compescendo)[5] non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis/ aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de dignitatibus personatibus uel officiis in dicta ecclesia speciales uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte sedis uel legatorum eius litteras impetrarint etiam si per eas ad inhibicionem reseruacionem et decretum uel alias quomodolibet sit processum quibus omnibus prefatum Ericum in ipsius archidiaconatus assecucione uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si uenerabili fratri nostri[6] et dilectis filiis capitulo Sleswicensi uel quibusuis aliis communiter uel diuisim a dicta sit sede indultum quod ad recepcionem uel prouisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi uel excommunicari non possint/ quodque de dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem electionem seu quamuis aliam disposicionem coniunctim uel separatim spectantibus nulli ualeat prouideri per litteras apostolicas non facientes plenam et pressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali uel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam uel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri ualeat quomodolibet uel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis/ aut si dictus Ericus presens non fuerit ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie racione eiusdem archidiaconatus solitum iuramentum dummodo in absentia sua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesserit corporaliter illud prestet/ seu quod idem Ericus ut asserit canonicatum et prebendam ecclesie predicte et parrochialem ecclesiam in Vggeldorp Sleswicensis diocesis quorum fructus redditus et prouentus sex marcharum argenti puri secundum extimacionem predictam ualorem annuum non excedunt noscitur obtinere/ ♦ Nos enim cum eodem Erico ut archidiaconatum predictum si sibi presentium uigore conferatur recipere et una cum dicta parrochiali ecclesia usque ad triennium retinere libere et licite ualeat generalis concilii et quibuscumque aliis constitucionibus apostolicis/ necnon predictis statutis[c] et consuetudinibus ac aliis contrariis nequaquam obstantibus auctoritate apostolica tenore presentium de uberioris dono gratie dispensamus. ita tamen quod idem Ericus infra triennium huiusmodi alterum ex parrochiali ecclesia et archidiaconatu predictis pro alio beneficio ecclesiastico cum eorum reliquo compatibili permutare/ ♦ Alioquin dictam parrochialem ecclesiam quam ut prefertur obtinet et quam extunc uacare decernimus omnino dimittere teneatur prouiso quod parrochialis ecclesia et archidiaconatus predicti debitis interim non fraudentur obsequiis/ et animarum cura in dicta parrochiali ecclesia/ et si qua eidem archidiaconatu immineat nullatenus negligatur/ ♦ Nos insuper exnunc irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari/ ♦ Datum Pistorii tertio idus nouembris anno primo/

1. (episcopus seruus seruorum dei)] etcetera Aa. 2. ] = Iacobo og Iohanni . 3. (et apostolicam benedictionem)] etcetera Aa. 4. statuta] tilf. i marg. med henvisningstegn Aa, underskrevet Stephanus . 5. (appellacione postposita compescendo)] etcetera Aa. 6. fratri nostri] = Iohanni .
a. Execrabilis uacet] Extravag. Iohannis XXII Tit. III "de praebendis et dignitatibus", c. un. b. concilii] Decretal. Gregor. IX lib. III Tit. VIII "de concessione præbendæ et ecclesiæ uacantis", c. II. c. statutis] ibid. Tit. V "de præbendis et dignitatibus", c. XXVIII.

Oversættelse

Aleksander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærdige brødre, biskoppen af Adria, og Jens, biskop af Odense, og til sin elskede søn, abbeden i Løgum kloster, Ribe stift, hilsen og apostolisk velsignelse. Den velbyrdige slægt, det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Erik Dosenrode, kannik ved kirken i Slesvig, anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. Da derfor, som vi har hørt, ærkedegneembedet ved samme kirke, som afdøde Konrad Weyland, ærkedegn ved denne kirke, besad, mens han levede, er blevet ledig ved samme Konrads død, han, som afgik ved døden uden for den romerske kurie, og for tiden er ledig, og da vi ønsker at vise nævnte Erik, der, som han forsikrer, er født af riddermæssig slægt på begge forældres side, særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortjenester og yderligere hædre denne i samme kirke, pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller en af Eder personlig eller ved en eller flere andre på vor myndighed med al dets ret og tilbehør skal sørge for at overdrage og anvise samme Eriks fornævnte ærkedegneembede, hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Erik forsikrer, ikke overstiger otte mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, hvad enten det er ledigt som fornævnt eller på enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved vor forgænger pave Johannes 22.s bestemmelse - salig ihukommelse -, som begynder: Forbandelsesværdig, selv om det har været ledigt så lang tid, at dets overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser på lovformelig vis er hjemfaldet til det apostoliske sæde, eller dette ærkedegneembede særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og det er en dignitet, dog ikke den største efter den biskoppelige i nævnte kirke, og det er forbundet med sjælesorg, og man plejer at blive antaget til det ved valg, og Konrad eller denne person har været fornævnte sædes kapellan eller i dets tjeneste eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, når blot der på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående det. I skal indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte ærkedegneembede og dets omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og skaffe denne Erik eller nævnte befuldmægtigede for ham antagelse til dette ærkedegneembede, som det er skik, og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette ærkedegneembede, idet I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på digniteter, personater eller officier ved nævnte kirke, eller almindeligt brev om provision på andre kirkelige beneficier i de egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og erklæring eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Erik frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå dette ærkedegneembede, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uanset om vor ærværdige broder Hans, biskop, og vore elskede sønner kapitlet i Slesvig eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at digniteter, personater eller officier ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, valg eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved virkningen af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (Eders overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Erik ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af samme ærkedegneembede, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når han kommer til denne kirke, gør det i egen person, eller (uanset) at samme Erik, som han forsikrer, vides at besidde et kanonikat og en præbende ved fornævnte kirke og sognekirken i Ullerup, Slesvig stift, hvis frugter, indtægter og indkomster ikke overstiger seks mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge fornævnte indtægtsangivelse. Thi vi giver af en overstrømmende nådegave med apostolisk myndighed i kraft af dette brev samme Erik dispensation til, at han frit og uhindret kan modtage fornævnte ærkedegneembede, hvis det overdrages ham i kraft af dette brev, og beholder det i indtil tre år sammen med nævnte sognekirke, uanset det almindelige kirkemødes og alle andre apostoliske bestemmelser samt fornævnte og andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner, dog således at samme Erik inden disse tre år skal ombytte det ene af fornævnte sognekirke og ærkedegneembede med et andet kirkeligt beneficium, der er foreneligt med det tilbageblevne af dem. I modsat fald skal han overhovedet afstå nævnte sognekirke, som han som fornævnt besidder, og som vi fra da af erklærer er ledig, forudsat at fornævnte sognekirke og ærkedegneembede i mellemtiden ikke bedrages for tilbørlig tjeneste, og sjælesorgen i nævnte sognekirke, og hvis samme ærkedegneembede er forbundet hermed, på ingen måde forsømmes. Vi erklærer det desuden fra nu af ugyldigt og magtesløst, hvis nogen med nogen helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Givet i Pistoia den 11. november i vort (pontifikats) første år.