1409. 13. november. Lund


Jakob Pedersen, official i Lund, kvitterer på ærkebiskop Jakobs vegne for 1000 lybske mark, som dronning Margrete har ladet betale gennem hr. Erik Bydelsbak.

Tekst efter A

Tekst

Iæc Iaup Peterssøn official i Lund kennes mic vp at hawæ boret aff en wælboren herre Eric Bydelsbag riddir pa en hethirligh førstinne weghnæ drothning Margretæ thusendæ lybische marc suo at mic nøghir oppa en hethirligh firstes weghnæ. erkebiscop Iæups i Lund suo iæc thackir then fornæfnde førstinnæ drothning Margretæ for godh berethnyng ♦ Oc ladir iæc thæn forde her Eric Bydelsbag oc hans arwinge for forscrepnæ thusende lybische marc quit/ læthegæ oc alstingx arsagæ meth thet mit opnæ breff/ ♦ Scriwet i Lund æftir war herre føthilsæ ar fiorten hundræthæ oppa thet nyende pa sanctæ Briccius dagh som biscop war oc confessor ♦ Oc til wissir forwaring hænger iæc mit intzs[e]g[l] for thettæ breff.

Oversættelse

Jeg Jakob Pedersen, official i Lund, bekender, at jeg af den velbyrdige herre Erik Bydelsbak, ridder, på den hæderværdige fyrstinde, dronning Margretes, vegne har oppebåret 1000 lybske mark på den hæderværdige primas, ærkebiskop Jakob i Lunds vegne, således at jeg er tilfreds. Derfor takker jeg fornævnte fyrstinde, dronning Margrete, for god betaling. Og med dette mit åbne brev lader jeg fornævnte hr. Erik Bydelsbak og hans arvinger være kvit og fri samt ganske uden ansvar vedrørende de føromtalte 1000 lybske mark. Skrevet i Lund år 1409 efter vor Herres fødsel på biskoppen og bekenderen sankt Brixius' dag. Til sikrere bekræftelse hænger jeg mit segl under dette brev.