1409. 16. november.


Rådmændene i Stralsund vidimerer et brev af fru Elene, enke efter Klaus Doget, af 1408 13. august.

Tekst efter A:

Tekst

Coram uniuersis presencia uisuris protestamur nos consules Stralessundenses quod de anno domini mocccc nono sabbato post beati Martini episcopi uidimus et audiuimus quandam patentem litteram in pergameno conscriptam cum sex sigillis pendentibus sigillatam sanam illesam non rasam nec abolitam prorsus omnis suspicionis uicio carentem cuius tenor de uerbo ad uerbum sequitur et est iste ♦ Ik vrowe Elyne ene husurowe hern Nicolawes Dowetes etc. = nr. 379 ♦ In cuius nostre uisionis et audicionis nostre testimonium secretum nostrum presentibus appensum est anno et die quibus supra.

Oversættelse

Vi rådmænd i Stralsund erklærer over for alle, der får dette brev at se, at vi i det Herrens år 1409 lørdagen efter sankt Morten bisps dag har set og hørt et åbent brev, der var nedskrevet på pergament og beseglet med seks hængende segl, helt, ubeskadiget, uskrabet, ustungent og fremdeles savnende enhver mistænkelig mangel, hvis ordlyd følger ord til andet og er denne: Jeg fru Elene, hr. Klaus Dogets hustru (o.s.v. = 379). Til vidnesbyrd om, hvad vi har set og hørt, er vort sekret hængt under dette brev år og dag som ovenfor.