1409. 18. november. Svavsted


Biskop Johan af Slesvig kvitterer dronning Margrete og kong Erik og ridderen hr. Niels Iversen for 339 ½ mark lybsk, som sidstnævnte havde bragt ham.

Tekst efter A

Tekst

Wy Iohan van godes gnaden bischop to Sleswik bekenne openbare an dessem breue vor vns vnde vor vnsem stichte vnde vnsen rechten eruen dat wy vntfanghen hebben vnde vp ghebort hebben dre hundert mark vnde druttich mark vnde neghende halue mark Lubesch in ghoden steder pennynghen alse in deme hertich rike to Sleswik ghinge vnde gheue sint van deme strenghen riddere her Niels Iwerssone van den huspennynghen de her Andreas Iacobi ander warue vt Eyderstede brachte an sunte Mertens auende de nv was de vns to der noghe betalet sint an den dusent marken de vns vnse gnedeghe vruwe/ vruwe Margarete konyngynne to Dennemarken etc. schuldich was. ♦ Des late wy der suluen vnser gnedeghen vruwen vnde vnsem gnedeghen heren deme konynghe konyngh Erik vnde eren rechten eruen vnde nakomelinghen vnde her Niels Iwersson ridder vnde synen rechten eruen der vorscreuen drehundert mark vnde druttich mark vnde neghende halue mark quid leddich vnde l{oe}s vnde des to merer betuchnisse vnde seychericheyt so hebbe wy vnse secrete ghehanghet laten an dessen breff de gheuen vnde screuen is to Swauestede na godes bort dusent iar verhundert iar dar na in deme negheden iare in deme achtenden daghe sunte Merten des hilghen bischoppes\

Oversættelse

Vi Johan, af Guds nåde biskop af Slesvig erkender åbenbart med dette brev for os og for vort stift og vore retmæssige avinger, at vi har modtaget og oppebåret 300 mark og 39½ mark lybsk i gode, holdbare penge, som er gangbare i hertugdømmet Slesvig, fra den strenge ridder hr. Niels Iversen af de huspenge, som hr. Anders Jakobsen fra værftet ved Ejderstedt bragte på sidste sankt Mortens aften, som er betalt os tilfredsstillende af de 1000 mark, som vor nådige frue fru Margrete, dronning af Danmark etc. skyldte os. Derfor lader vi den samme vor nådige frue og vor nådige herre kongen, kong Erik, og deres retmæssige arvinger og efterkommere og hr. Niels Iversen, ridder, og hans retmæssige arvinger kvit ledige og fri med hensyn til førnævnte 339½ mark. Og til yderligere vidnesbyrd og sikerhed derfor så har vi ladet vort sekret hænge på dette brev, som er givet og skrevet i Svavsted efter Guds fødsel 1400 år derefter i det 9. år på den ottende dag for sankt Morten den hellige biskop .