1409. Omkring 13. december. Lübeck


Nicolaus Fyole erkender, at det fuldmagtsbrev, der er givet ham til rådmændene i Malmø, ikke skal være til skade for den afdøde Henrik Reyners hustrus medgift.

Tekst efter A:

Tekst

Nicolaus Fyole presens huic libro et eciam coram consilio recognouit quod illa littera procuratoria sibi data ad consules Malmogenses ex parte Hinrici Reyneris pie memorie. non debet uxori dicti Hinrici esse preiudicialis in suo dotalicio.

Oversættelse

Nicolaus Fyole, der var til stede ved denne bog og ligeledes for rådet, erkendte, at det fuldmagtsbrev, der blev givet ham til rådmændene i Malmø på Henrik Reyners vegne, - from ihukommelse - ikke skal være til skade for nævnte Henriks hustru angående hendes medgift.