1409. Omkring 13. december. Lübeck


Johan van der Hove erkender, at det fuldmagtsbrev, der er givet ham til rådmændene i Malmø, ikke skal være til skade for den afdøde Henrik Reyners hustrus medgift.

Tekst efter A:

Tekst

Iohannes van der Houe presens coram consilio et apud hunc librum recognouit quod illa littera procuratorialis sibi data ex parte Hinrici Reyneris pie recordacionis ad consules Malmogenses non debet uxori dicti Hinrici esse preiudicialis in suo dotalicio.

Oversættelse

Johan van der Hove, der var til stede for rådet og ved denne bog, erkendte, at det fuldmagtsbrev, der er givet ham på Henrik Reyners vegne - from ihukommelse - til rådmændene i Malmø ikke skal være til skade for nævnte Henriks hustru angående hendes medgift.