1409.


Kopi af det lybske borgerskabs klagebrev over det gamle råds styrelse sendt til Danmark, i hvilket rådets politik overfor sørøveriet og de tre nordiske riger kritiseres.

Arkivalske oplysninger og udtog efter UB. d. Stadt Lübeck l.l.

Tekst

Dorch grote beswarynghe, schaden, schulde vnde vntdrechtlyke beschattinghe van mengen jaren der gantzen meenheyt to Lubeke van deme regimente des rades darsuluen, nu leuendych vnde vorstoruen, darvan desse keyserlike erbare stad in vnbegrypelyken schaden vnde ewych vorderf ghekomen hadde, also van zake weghen, alse desse nascreuen artikele ynneholden.

<1> .....

<2> Item do de Wismerschen vnde de van Rostok etcetera den zeer{oe}f beghunden, dat de borghere to Lubeke do begh{ee}rden to kerende, des se do vnghehoret weren van deme rade, vnde darvmme mennich man lyfloes vnde gudloes gheworden ys, vnde de raed ouergaf, we de dre ryke zochte, alse Dennemarke, Sweden vnde Norweghen; worde we darouer beschedighet, de en dorste des nicht claghen.

<3> .....

<4> Item do men vorramede mit volbord der borghere, x schepe in de zee to makende, dar zyk de borgher vp redden mit groten kosten, dat do to Rozstok ouergheuen wart sunder volbord der borgher, dar de raed iiii schepe tho daghe mede nam to Helsingborch, vnde de anderen stille leghen vppe der stad koste, vnde de kopman allike wol berouet wart.

<5-19> .....♦

Oversættelse

På grund af store fortrædeligheder, skader, gæld og utålelige beskatninger af hele samfundet i Lübeck igennem mange år fra rådets side der i byen, nulevende og afdøde, hvorved denne hæderværdige kejserlige stad var kommet i ubegribelig skade og evigt fordærv, nemlig angående de sager, som disse efterfølgende artikler omhandler

<1>.....

<2>Fremdeles da de fra Wismar og de fra Rostock etc. begyndte sørøveri, at borgerne i Lübeck da begærede at afværge dette, men at de da ikke blev hørt af rådet, og derfor har mangen mand mistet liv og gods, og rådet svigtede dem, der søgte de tre riger, nemlig Danmark, Sverige og Norge; hvis vi led skade derved, turde de ikke klage over det.

<3>.....

<4>Fremdeles da man med samtykke fra borgerne aftalte at sende 10 skibe i søen, som borgerne udrustede med store omkostninger, som så blev overgivet i Rostock uden samtykke fra borgerne, hvor rådet tog fire skibe med til møde i Helsingborg og lagde de andre stille på byens bekostning, og købmanden blev alligevel udplyndret.

<5-19> .....