1409.


Mikkel Udsen af Grenå kvitterer Ebbe Henriksen for en fjerding jord på Grenå mark.

Tekst efter Aa

Tekst

Michell Vdszenn aff Grindow bekendelsze breff adt haffue aff Ebbi Henrichszenn oppebarett pendingh, som hand haffde en fieringh iord for i pantt aff Iep Kirth paa Grinde marck. ♦ Datum mcdix.

Oversættelse

Mikkel Udsen af Grenås brev, hvormed han bekender at have oppebåret penge af Ebbe Henriksen for en fjerding jord på Grenå mark, som han havde i pant af Jakob Kirt. Givet 1409.