1409.


Tingsvidne om ovenstående gave, jf. 14099999006

Tekst efter Aa

Tekst

Tingswidne at frue Elsze her Peder Gødtzens datter skødte till Emcloster Aastrup gaardt medt ii andre gaarde vdi samme by i Nørreherritt. ♦ Daterit mcdix.

Oversættelse

Tingsvidne, at fru Elisabeth, hr. Peder Gødesens datter, skøder Åstrupgård sammen med to andre gårde i samme by i Nørre herred Djurs til Øm kloster. Givet 1409.