1409.


Biskop Bo af Århus' skødebrev på Adslev.

Tekst efter Aa

Tekst

En latinsch bisp Boetii skøde, paa Aisleff i Hielmsleff herritt. ♦ Dateritt 1409.

Oversættelse

Biskop Bos latinske skøde på Adslev i Hjelmslev herred. Givet 1409.