1409.


Skøde på en grund i Ennebølle til Bo Jakobsen.

Tekst efter Aa

Tekst

Skiøde thill Boe Iackobsøn paa itt byggested i Ønebølle. ♦ 1409.

Oversættelse

Skøde til Bo Jakobsen på en byggegrund i Ennebølle. 1409.