1409.


Aksel Andersen kvitterer Maribo kloster for 105 lybske mark.

Tekst efter Aa

Tekst

Axell Andersøns quitantz thill Marieboe closter paa 105 marck lybsk. ♦ 1409.

Oversættelse

Aksel Andersens kvittering til Maribo kloster for 105 lybske mark. 1409.