.


Henneke Gyncelinsen skøder sin rettighed i Tågerup til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter Aa

Tekst

Hennrich Gintzlinn[1] skiødebreff till bisp Peder aff Roskilde, paa ald hans rettighedt vdi Tockerup i Faxeherritt. ♦ 1409.

1. Gintzlinn] = Gintzlini .

Oversættelse

Henneke Gyncelinsens skødebrev til biskop Peder af Roskilde på al hans rettighed i Tågerup i Fakse herred. 1409.