1409.


Hr. Bjørn Olufsen skøder sin rettighed i Havegård og Egemarke til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter Aa

Tekst

Her Biørnn Olszenn skiøde breff till bisp Peder aff Roskilde paa ald hanns rettighedt vdi Haffue gardt och Egemarck, ♦ 1409.

Oversættelse

Hr. Bjørn Olufsens skødebrev til biskop Peder af Roskilde på al hans rettighed i Have gård og i Egemarke. 1409.