1409.


Markeskel mellem Eskilstrup og Fredsgård.

Tekst efter Aa

Tekst

Marckeskiels breff emellom Eskildstrup och Friidtzgaard. ♦ 1409.

Oversættelse

Et brev om markeskel mellem Eskildstrup og Fredsgård. 1409.