1409.


Hartvig Tralow skøder sin gård Storde til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter Aa

Tekst

Hartwig Trallow haffuer skiødt bisp Peder sin gaard Storte och ald Storte fang. ♦ 1409. ♦ Latine.

Oversættelse

Hartvig Tralow har skødet biskop Peder sin gård Storde og hele Storde fang. 1409. På latin.