1409.


Magelæg mellem hr. Johan Olufsen, ridder, og Ivan Ratmansdorf om halvdelen af Jersore og gods i Torup.

Tekst efter Aa

Tekst

Maglaugh emellom Iahann Olluffszønn ridder och Iwenn Ramenstrop om thend halffue gaardt Ierlsøre och om goedtz i Tordrup ahnlanggenndis. ♦ Daterit 1409.

Oversættelse

Magelæg mellem Johan Olufsen, ridder, og Ivan Ratmansdorf angående den halve gård Jersore og om gods i Torup. Givet 1409.