1409.


Oluf Rus sælger Peder Friis en lod i en gård i Køge.

Tekst efter Aa

Tekst

Oluff Russ solde Peder Friis enn part vdi enn gaard i Køge liggenndis. ♦ 1409.

Oversættelse

Oluf Rus solgte Peder Friis en lod i en gård i Køge. 1409.