1409.


Anders Smed sælger Jakob Nielsen en gård i Slagelse.

Tekst efter Aa

Tekst

Annders Smed soldte Iacob Nielszøn en gaard vdi Slauelsze liggenndisz wed Niels Boeszøns gaard. ♦ 1409.

Oversættelse

Anders Smed solgte Jakob Nielsen en gård i Slagelse, som ligger ved Niels Bosens gård. 1409.