1409.


Åge Jakobsen erkender ikke at have nogen ret til Næstved sankt Peders klosters gods i Hyllinge.

Tekst efter Aa

Tekst

Aghæ Ipsson recognouit se. postquam diu litigauerat cum monasterio. nil iuris aut proprietatis in bonis nostris in Hyllingæ. habere seu sibi competere. presertim. quia dominus Fiko Møltike legauit nobis eadem bona ♦ Mcdix.

Oversættelse

Åge Jakobsen erkendte, efter at han længe havde ligget i strid med klostret, at han hverken havde nogen rettighed i, eller der tilkom han nogen besiddelse i vort gods i Hyllinge; specielt eftersom hr. Fikke Moltke testamenterede os samme gods. 1409.