1409.


Tingsvidne, at Oluf Karsemoses gods i Kalkerup blev indløst.

Tekst efter Aa

Tekst

Tingswitne at thet gotz i Kalkerop ther Oleff Karsemose haffde pantsæt Wicman. wor igen løst oc breffuit mælt døtt ♦ Mcdix.

Oversættelse

Tingsvidne, at det gods i Kalkerup, som Oluf Karsemose havde pantsat Wickman, var blevet indløst, og brevet erklæret dødt. 1409.