1409.


Erik Nielsens købebrev på Demstrup.

Tekst efter Aa

Tekst

Et kiøbebreff H. Henrich Knudsen ridder haffuer soldt H. Erich Nielsen Demstrup. ♦ Daterit Scharpenberg Å 1409.

Oversættelse

Et købebrev H. Henrik Knudsen, ridder, har solgt hr. Erik Nielsen Demstrup. Dateret Skarpenberg Å 1409 .