1409.


Jakob Hansen oplader al sin fædrenearv i Malmø til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter reg

Tekst

Eth Iacob Hanssøn breff meth hwilketh han haffwer vplatit her Abram alth hans arff som honum til føl epther hans fadher i Malmøø ♦ Datum mcd nono.

Oversættelse

Et brev af Jakob Hansen, med hvilket han har opladt hr. Abraham al sin arv, som tilfaldt ham efter sin fader i Malmø. Givet 1409.