1409.


Werner Güstrow og Bernhard Stolte lover, at Johan Güstrow skal bringe det anbefalingsbrev fra Danzig angående Klaus Bandows efterladte gods tilbage, som han har taget med til Danmark.

Tekst efter reg

Tekst

Wernerus Gůstrow et Bernardus Stolte promiserunt quod Iohannes Gustrow debet reportare litteram[a] a respectiuam illorum de Danczk loquentem super bonis derelictis per Nicolaum Bandow quam secum tulit in Daciam ♦ Quod si non fecerit dicti fideiussores sunt boni pro isto quod de bonis huiusmodi derelictis que dictus Iohannes Gustrow[1] hic in ciuitate perceperit oriri debet nulla monicio iterata.

1. Iohannes Gustrow] Gustrow Iohannes med omflytningstegn A.
a. litteram] kendes ikke.

Oversættelse

Werner Güstrow og Bernhard Stolte lovede, at Johan Güstrow skal bringe det anbefalingsbrev fra dem i Danzig tilbage, der taler om gods, efterladt af Klaus Bandow, og som han bragte med sig til Danmark. Men hvis han ikke gør det, er nævnte garanter gode for dette, at der angående dette efterladte gods, som nævnte Johan Güstrow har oppebåret her i staden, ikke skal komme nogen gentagen påmindelse.