1410. 15. januar.


Radike Berckentin skøder sin gård i Malmø til Sorø kloster.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Scotacio autem quarta feria post octavam epiphaniæ domini.

Oversættelse

Men skødningen[A] fandt sted onsdagen efter ottendedagen efter helligtrekongers dag.

A. jf. 14100107001.