1410. 16. januar. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern vidimerer på rettertinget Niels Absalonsens brev af 1289 13. februar.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdx die Marcelli pape Roskildis in placito nostro iusticiario presentibus quam pluribus fidedignis[1] videlicet dominis Esberno abbate Scowcloster Cristerno preposito Roskildensi Predberno Pudbusk Magno Munk Magno Laweson militibus ac aliis Pluribus fidedignis in multitudine copiosa constitutus reuerendus in Christo pater et dominus dominus Petrus dei gracia episcopus Roskildensis litteras aperta legi et publicari fecit omni suspicione carentes de uerbo ad uerbum ut sequitur continentes tenorem\ ♦ etc. = Dipl. Dan. 2. rk. III nr. 345 ♦ In cuius uidisse et audiuisse testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus est appensum ♦ Datum anno die et loco quibus supra scriptum teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario nostro.

1. fidedignis] herefter gennemstreget ac A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de goters og venders konge og pommersk hertug, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1410 på pave Marcellus' dag fremstod på vort retterting i Roskilde i nærværelse af mange troværdige mænd, nemlig herrerne Esbern, abbed i Skovkloster, Kristian provst i Roskilde, Predbjørn Podebusk, Mogens Munk, Mogens Lavesen, riddere og flere andre troværdige mænd i stor mængde den ærværdige fader og herre i Kristus hr. Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, og lod et åbent brev læse og forevise, som var hævet over enhver mistanke, og som fra ord til andet havde den ordlyd som følger: Niels Absalonsen til alle, som ser dette brev (osv. = DRB. II 3 nr. 345). Til vidnesbyrd om, at vi har vidimeret og hørt dette, er vort rettertingssegl hængt under dette brev. Givet år dag og sted som ovenfor med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.