1410. 1. februar. Örebro


Kong Erik 7. af Pommern tager på forbøn af dronning Margrete Julita kloster under sin beskyttelse.

Tekst

Wy Eric meth guds nathæ Danmarks Swerikes Norghes Wændæs oc Godas konung oc hertich i Pomeren helsæ allæ the som thettæ breff høre eller see kerlica meth gudh oc war nathæ, oc kungøre ither at wy tagæt hafwæ abbot I[1] oc conuent i Iwlitte oc klosteret oc there wordhnedhæ oc landbo oc hyon i war synderlich nath og hæghn for guds oc war kære frwes og modhers drotning Margretes bøn sculd ♦

Thy bedhe wy oc byudhe alle foghedæ och æmbitzmen oc allæ the som for ware sculd welæ gøre oc ladæ[2] , at the forde abbot I[3] oc conuent, oc there wordhnadhe oc koster [4] oc landbo oc hyon oc there gotz fordhæ oc til godho gøre for gudz oc ware sculd oc ey gøre eller gøre ladæ, hans eller theres vmag eller vret i nogræ madæ ♦

Och forbyudhe wy hwor man amot thettæ forscr[5] breff at gøre swa lenge the thettæ forscrforscr[6] aff war nadhæ hafwæ, ♦

Ok til mere wissen oc bewaring alle thisse forscforscr[7] styckes tha hafwæ wy wort incigle meth wiliæ oc witscap ladet thryckes vppa ryggen for thettæ breff ♦

Scriptum Øræbro anno domini millesimo cd° decimo profesto purificacionis beate Marie uirginis.

1. I] jf. Gammeldanske Diplomer, der angiver, at I efterfølges af nogle (med overlæg?) utydeligt skrevne skrifttræk (o)nnæ. Abbeden hed Johannes, Jøn(i)s . 2. ladæ] jf. Gammeldanske Diplomer, der angiver læsningen af sidste bogstav som usikker. 3. I] jf. Gammeldanske Diplomer, der angiver, at I efterfølges af nogle (med overlæg?) utydeligt skrevne skrifttræk (o)nnæ. Abbeden hed Johannes, Jøn(i)s . 4. koster ] jf. Gammeldanske Diplomer, der angiver, at der foran k, helt tæt på, er et fra o rettet c . 5. forscr] jf. Gammeldanske Diplomer, der angiver, at udlæsningen af forkortelsen ikke er entydig. 6. forscr] jf. Gammeldanske Diplomer, der angiver, at udlæsningen af forkortelsen ikke er entydig. 7. forscr] jf. Gammeldanske Diplomer, der angiver, at udlæsningen af forkortelsen ikke er entydig.

Oversættelse

Vi Erik af Guds nåde Danmarks, Norges, Sveriges, de venders og goters konge og hertug i Pommern hilser alle som hører eller ser dette brev kærligt med Gud og vor nåde og kundgør eder, at vi har taget abbed (Jöns) og konventet i Julita og klosteret og deres vornede og landboer og tjenere i vor særlige nåde og beskyttelse for Guds og vor kære frue og moders, dronning Margretes bøns skyld. Derfor beder og byder vi alle fogeder og embedsmænd og alle dem, som handler for vor skyld, at de handler til fremme og gode for førnævnte abbed (Jöns) og konventet, og deres vornede og genstande og landboer og tjenere og deres gods for Guds og vor skyld, og ikke gør eller lader ham eller dem ske umage eller uret i nogen måde. Og vi forbyder nogen at handle mod dette førnævnte brev sålænge de[A] af vor nåde har dette førnævnte. Og til mere vished og bevarelse af disse førnævnte stykker har vi ladet vort segl trykke på bagsiden af dette brev med vor vilje og vidende. Skrevet i Örebro i det Herrens år 1410 dagen før den hellige jomfru Marias renselse.

A. dvs. abbeden og konventet.