1410. 5. februar.


Bodil, priorinde i Bosjö kloster, og klostersamfundet sammesteds optager Jens Pedersen Pydlare som broder i klosteret.

Tekst efter Aa og Ab

Tekst

Aa: Botildis priorissans i Bosiö closter medh desz conventa samptyckio fulmachtzbref sig hafva till conventzbroder annammet Iohanne Petri dictum Pydlare. ♦ Daterat die beatæ Agathæ uirginis et martyris gloriosæ 1410.

Ab: Botildis priorissæ i Bosie closter handskrifft eller confirmation, sig hafwa eemottaget Iohannem Petri kallat Pydlare till en medhbroder uthi forde closter. ♦ Dat. 1410.

Oversættelse

Bodil, priorinde i Bosjö kloster, har med samtykke og fuldmagt fra klostersamfundet optaget Jens Pedersen, kaldet Pydlare, til konventsbroder. Givet på jomfruen og den strålende martyr sankt Agathes dag 1410.

Brev eller bekræftelse, at Bodil, priorinde i Bosjö kloster, har optaget Jens Pedersen, der kaldes Pydlare, som medbroder i fornævnte kloster. Givet 1410.