1410. 12. februar. Deventer


Optegnelse om sendebud fra dronningen af Danmark i Deventer bys regnskab.

Tekst efter De stadsrekeningen van Deventer l.l.:

Tekst

Item up den selven dagh Lambert die gelopen was to Utrecht an der vorscrevenen konninginnen bade van Denemarcken mit unser stad brieve inholdende van der boedschap dat unse scepen ende Raed hem daer up vorder versinnen wolden ende daer ynne vorderen wes sie mit eren ende mit bescheide daer ynne doen mochten ghegheven

Oversættelse

Fremdeles samme dag udbetalt til Lambert, der var taget til Utrecht for at møde den førnævnte dronning af Danmarks bud med et brev fra vor by, der indeholdt budskab om, at vore scabiner og vort råd fortsat ville tænke over sagen og fremme, hvad de med ære og respekt kan gøre i denne sag.