1410. 15. februar. Axevalla


Abraham Brodersen, ridder, oplader sin gård i Torpa i Amnehärads sogn til Henneke Bækman.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn, som thitæ breff høre ælle see. helsser jak Abram Brothersson riddere

Kænnes jac thet meth thesse mino nærwarende opne brefue, at jak hauer wnt oc vpladet ærlikom manne Hennike Bækman min gardh i Thorpe i Ampnahæreth sochn liggende meth alla the ræticheet som jak til then fornæmpde gardh hauer fran mik oc mine arfuinge oc til fornempde Hennike Bækman oc hans arfuinge til ewærdelich eghe

Til thesses breff mere wisso oc høghre bewaringe tha hauer jak bedzs hetherlichs manzs incigle herre Karls aff Høghnathorpe dækens i Skare Beynt Otzssøns oc Erik Tubbessons aff wapn meth mino eghno

Datum Axwald anno Domini millesimo quadringentesimo decimo ipso die sancti Sigfridi episcopi et confessoris