1410. 16. februar. Lübeck


Dorothea Lüneburg og Herman Landvoged, biskop Johan af Slesvigs befuldmægtigede, erkender at være blevet forligt i en sag mellem hende og bispen på Konrad Weilands vegne, ærkedegn i Slesvig.

Tekst efter A

Tekst

Notandum quod coram hoc libro constituti Dorothea Luneborg\ et Hermannus Landvoged plenipotens procurator domini Iohannis episcopi Sleswicensis in causa quam idem dominus Iohannes habuit cum dicta Dorothea ex parte Conradi Welandes archidiaconi Sleswicensis recognouerunt se per amicabilis compositores scilicet Bernhardum Brakel Hermannum de Polle Tidericum Kruse et Conradum Honrode in dicta causa racionabiliter esse seperatos pacatos et compositos dimittentes se pretextu illius omnino quitos et solutos.

Oversættelse

Det bør bemærkes, at Dorothea Lüneburg og Herman Landvoged, bemyndiget befuldmægtigede for hr. Johan, biskop af Slesvig, i den sag, som samme hr. Johan havde med nævnte Dorothea på hr. Konrad Weilands vegne, ærkedegn i Slesvig, i denne bogs nærvær erkendte, at de ved venskabelige forligsmænd, nemlig Bernhard Brakel, Herman von Polle, Dietrich Kruse og Konrad Honrode, på fornuftig måde var skiltes fred og forligt angående nævnte sag, idet de erklærer sig overhovedet for kvit og løst med anledning heri.