1410. 20. februar.


Lars Povlsen, vikar i Lunds, testamente.

Tekst efter nil

Tekst

Laurentii Pauli uicarii Lundensis testamente att den som skulle effter hans død beboo hans huus skulle åhrligen gifwa een wisz i brefwet nämbdt afgifft till de andelige personer de fattiga och kyrckian. ♦ Dat. feria quinta ante dominicam oculi 1410.

Laurentii Pauli uicarii Lundensis skiötebreff gifwet till iungfru altaret och sancti Iohannis p<å> dhen g<å>rd han kiöpte af Nilsz Murare. ♦ Dat. 1410.

Lars Påhlsons uicarii Lundensis uthgifue skiötebreef angående iungfru Mariæ udi sancti Iohannis babtistæ altare. ♦ Dat. 1410.

Oversættelse

Lars Povlsen, vikar i Lunds, testamente, at den, der efter hans død skal bebo hans hus, skal årligt give en vis, i brevet nævnt, afgift til de gejstlige personer, de fattige og kirken. Givet torsdag inden oculi søndag 1410.

Skødebrev udstedt af Lars Povlsen, vikar i Lund, anågende jomfru Marias og sankt Johannes døbers altre. Givet 1410.

Skødebrev udstedt af Lars Povlsen, vikar i Lund, til jomfruens alter og Sankt Johannes' på den gård, han købte af Niels Murmester. Givet 1410.