1410. 22. februar.


Jens Lunge i Falkerslev kvitterer sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge for seks lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 24 lødige mark til 30 lødige mark.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thættæ breff høræ ællæ se helser iæk Iess Lwngæ wæpner i Falkersløff ewinnelighe meth wor herræ ♦ Thet skal allæ mæn widherlict ware narwærendes oc kommendes thet iæk wetherkænner mek meth thetta mit opnæ breff / thet iæk hawer opbarith vi lodhighe marc i sa danæ pænie som i Falster æræ giwæ oc gængæ / aff min kære fædher her Folmer Iæcobssøn Lwngæ riddher i Rydhe pa thua gardhæ i Wæstræ Sawæby i Walburgssheret i Syælænd ligænde i hwylkæ Anderss oc Iess Niælssøn i boo / oc hwilkæ han før i pant hauer aff mek for firæ lødhighe marc oc thiwæ. ♦ Sæder iæk forthy then forde her Folmer the forde thua gardhe meth allæ thørræ tilligælsæ oc wilkor som førmer breuen[a] wt wisæ sa mighit dyrræ i pant een the før stodhe som vi lødhighe marc til sigher meth thettæ mit opnæ breff. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis Petri Ienssøn armigeri in Thorp domini[1] Iacobi Nicolai presbiteri in Stodhagræ et Henrici Petri armigeri presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mocdox die kathedra sancti Petri.

1. domini] indføjet, A.
a. breuen] Dipl. Dan. 4. rk. X nr. 140.

Oversættelse

Jeg Jens Lunge i Falkerslev, væbner, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med vor Herre. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg med dette mit åbne brev anerkender, at jeg af min kære fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge i Ryde, ridder, har oppebåret seks lødige mark i sådan mønt, som er gyldig og gængs på Falster, på to gårde i Vester Såby i Volborg herred på Sjælland, som Anders og Jens Nielsen bor på, og som han tidligere havde i pant af mig for 24 lødige mark. Derfor pantsætter jeg med dette mit åbne brev de to nævnte gårde med alle deres tilliggender og på de vilkår, som fremgår af de tidligere breve, til fornævnte hr. Folmer for seks lødige mark mere end de tidligere stod i pant for. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende Peder Jensen i Torpe, væbner, hr. Jakob Nielsen, præst i Stadager, og Henrik Pedersen, væbner. Givet i det Herrens år 1410 på Sankt Peters stoledag.