1410. 27. februar. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Hanserec.:

Tekst

Anno domini 1410 feria quinta ante dominicam ante dominicam letare[1] domini nunccii consulares ciuitatum infrascriptarum ..... in Marienburg congregati infrascripta appunctarunt.

<1-15> .....

<16> Item czu sprechin mit den st(etin von der) bosen muncze uff Schone unde van manchirleie anderen gebrechen in Dennemarken unde vom salcze uff Bornholm, des eyn dutscher couffman dem a(ndern nicht) mag vorkouffen, unde das mans vam lande nicht mag fu{e}ren.

<17> Item habin die stete geramet, czu sprechen islich in sime rathe, ab man eynen rathman adir einen slechten man an den heren koning tzu Dennemarken sende, tzu vorderende die schulde vam erczbisschoff van Lunden, unde wanner man den senden sulle, tzum nehesten tage Item habin - inczubrengen[2]

<18-26> .....

1. ante dominicam letare] Aa, post oculi, Ba. 2. Item habin - inczubrengen] mgl. Ba.

Oversættelse

I det Herrens år 1410, den femte dag før søndagen [hvor der synges] Letare [Jerusalem], var rådsudsendingene fra følgende stæder forsamlet i Marienburg, hvor de blev enige om følgende:

<1-15>...

<16> At tale med stæderne om det dårlige møntvæsen i Skåne og om mange andre misforhold i Danmark og om salt på Bornholm, som en tysk købmand ikke må sælge til en anden, og at man ikke må udføre det af landet.

<17> Stæderne har besluttet hver for sig at drøfte i deres råd, om man skal sende en rådmand eller en almindelig borger til kongen af Danmark for at opkræve det udestående beløb af ærkebiskoppen i Lund, og ved næste møde at foreslå, hvornår man skal sende denne person af sted.

<18-26> .....