1410. 3. marts. Stralsund


Klaus van Vitzen kvitterer rådet i Stralsund for 600 mark.

Tekst efter A

Tekst

Ik Clawes van Vitzen rydder mit mynen rechten eruen bekenne vnde betughe openbare in desseme breue dat ik hebbe vntfanghen van den erebaren luden borghermeysteren vnde rathmannen to deme Sunde ses hundert mark sundescher pennynghe de se my to danke wol beret hebben an dem breue den se her Vicke Baren vnde synen eruen gheuen hebben. dede spryckt vp dredusent mark vnde drehundert mark sundescher pennynghe ♦ Desser vorbenomen ses hundert mark sundesch late ik Clawes van Vitzen mit mynen eruen dessen vorbenomen borgher meysteren vnde ratmannen quyd leddych vnde loes. vnde se scholen dar sunder namanynghe umme blyuen ♦ To hogher be warynghe so hebbe ich myn ingeseghel ghe henget an dessen breff ♦ Schreuen tom Sunde na godes bort veerteynhundert yar in deme teynden iare des mandaghes na mytvasten der salyghen tiid.

Oversættelse

Jeg Klaus van Vitzen, ridder, med mine retmæssige arvinger, erklærer og bevidner åbenlyst ved dette brev, at jeg af de hæderlige herrer, borgmestrene og rådmændene i Stralsund, har modtaget 600 mark i stralsundsk møntfod, som de retmæssigt har udredet i det brev, som de har givet til hr. Fikke Bere og hans arvinger. Dette lyder på 3300 mark i stralsundsk møntfod. Jeg, Klaus van Vitzen, samt mine arvinger kvitterer førnævnte borgmestre og rådmænd for disse 600 stralsundske mark. Der skal ikke rejses noget efterkrav imod dem vedrørende dette beløb. Til vidnesbyrd herom har jeg hængt mit segl under dette brev. Skrevet i Stralsund i det 1410. år efter Guds fødsel mandag efter midfasten, den salige tid.