1410. 16. marts.


Notits i pundtoldregnskabet for 1410 om udgift til et sendebud til Danmark.

Tekst efter A

Tekst

Item 17 mark Heinrich Effelingen ken Denemarkten.

Oversættelse

Fremdeles 17 mark i forbindelse med Henrik Effelings rejse til Danmark.