1410. 22. marts. Skåne landsting


Svend Pedersen Muse af Härslöv sælger en gård sammesteds til hr. Folkvin, provst i Lund, og forpligter sig til at skøde ham den på Rönnebergs herredsting.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Sweno Petri dictus Mwse de Hærsleff salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi. me honorabili uiro domino Folquino preposito Lundensi curiam meam in Hærsleff quam a qoudam Iohanne Mæyessun iusto empcionis titulo acquisiui. cum omnibus suis pertinenciis. uidelicet agris. pratis. pascuis. humidis et siccis. uendidisse. alienasse et placito generali Scanie scotasse et alienasse. ♦ Unde obligo me et heredes meos. dicto domino Folquino preposito et suis successoribus eandem prebendam suam canonicalem inposterum tenentibus. dictam curiam meam in Hærsleff. in qua personaliter nunc resideo in placito nostro prouinciali in Rønæbiær heret cum requisitus fuero. scotare apropriare et ab impeticione cuiuslibet disbrigare ♦ Insuper. si dicta curia in Hærsleff ab ipso domino Folquino aut suis successoribus per leges terre aliqualiter euicta fuerit. extunc obligo me et heredes meos. ad restituendum dicto domino Folquuino uiginti marchas argenti. bone et legalis monete. et ad conseruandum ipsum et suos successores indempnes et ab omni dampno releuatos. quod me<e>[1] apropriacionis ob defectum incurrere poterint quoquo modo ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum. uidelicet. Nicolai[2] Scriffwere Magni Baath consulis Lundensis. Ernesti Budde. Trugilli Gøthssun et Twonis Olaui. ciuium ibidem. presentibus est appensum ♦ Anno domini mcdxo in uigilia pasce.

1. me<e>] me, Aa. 2. Nicolai] Nicolaui, Aa.

Oversættelse

Svend Pedersen, kaldet Muse, af Härslöv til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle skal vide, at jeg til den hæderværdige mand, hr. Folkvin, provst i Lund, har solgt og afhændet og på Skånes landsting skødet og afhændet min gård i Härslöv, som jeg ved retmæssigt køb erhvervede af en vis Jens Maisen, med alle dens tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, vådt og tørt. Jeg forpligter mig og mine arvinger til, når det bliver krævet af mig, at skøde og hjemle nævnte hr. provst Folkvin og hans efterfølgere, som i fremtiden skal indehave hans kannikkepræbende, min nævnte gård i Härslöv, hvor jeg selv bor nu for tiden, på vort herredsting i Rönneberg herred og at frigøre den for tiltale fra hvemsomhelst. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til, hvis nævnte gård i Härslöv på en eller anden måde i overensstemmelse med landskabets love bliver afvundet nævnte hr. Folkvin eller hans efterfølgere, da at tilbagegive nævnte hr. Folkvin 20 mark sølv i gode og lovlige penge og til at holde ham og hans efterfølgere skadesløse og at lade dem være hævet over enhver skade, som de på nogen måde vil kunne påføres på grund af mangel ved min hjemmel. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, Niels Skriver, Mogens Båd, rådmand i Lund, Ernst Budde, Troels Gødesen og Tue Olufsen, borgere sammesteds. I det Herrens år 1410 dagen inden påske.