1410. 26. marts. Roskilde


Predbjørn Podebusk, ridder, beder herrerne Anders Jakobsen, Klaus Grubendal, Fikke Smeger, Erik Thomsen, Henrik Då og Peder Nielsen af Vollerup samt Hartvig Tralow og Alard Zarnin om at hænge deres segl under hans brev af 1410 25. marts, nr. 14100326001

Tekst efter A

Tekst

Ik Pridbern van Pudbusk ridder grute de erebaren lude de hir na screuen stan alzo her Anders Iepessun her Clawes Grubendal her Vicke Smeke her Erik Tammessun her Hinrik Daa her Peter Neghelsun van Woldorpe Hartwich Tralowe vnde Alard Tzarnyn heil in gode ♦ Ik bidde iuw leuen vrundes dat gi don vmme myner bede willen vnde henghen iuwe inghezeghele to ener tughenisse vnde witligheit vor dessen breff de sprek vppe de greuescop to Streye dat ik de myme heren deme biscope biscop Peter vorkoft hebbe alzo de breff helt den gi beseghelen vnde latet iuw dar mede witlik wesen vnde dar bi alzo ik iuw wol to løue vnde gherne vor denen wil[1] ♦ Des to tughe hebbe ik myn inghezeghel vor dessen breff ghe henghet de gheuen vnde screuen is to Roskilde na godes bort verteynhundert iar in deme teyneden iar des mydwekens to passchen.

1. wil] efterfulgt af overstreget gheuen, A.

Oversættelse

Jeg Predbjørn Podebusk, ridder, hilser de hæderværdige folk, som her står skrevet: hr. Anders Jakobsen, hr. Klaus Grubendal, hr. Fikke Smeger, hr. Erik Thomsen, hr. Henrik Då, hr. Peder Nielsen fra Vollerup, Hartvig Tralow og Alard Zarnin, Gud være med dem. Jeg beder Eder, kære venner, om, at I efterkommer min anmodning og til vidnesbyrd og vitterlighed herom hænger Eders segl under dette brev, der vedrører grevskabet i Streu, som jeg har solgt til min herre biskop Peder, således som det står i brevet, som I forsegler og dermed lader Eder være vitterligt, som jeg visselig tiltror Eder og gerne vil gøre gengæld for. Til vidnesbyrd herom har jeg hængt mit segl under dette brev, der er givet og skrevet i Roskilde i det 1410. år efter Guds fødsel onsdag før påske.