1410. 30. marts.


Svend Skobe pantsætter to gårde i Aldrup og andet gods.

Tekst efter Aa

Tekst

Item et pante breff aff Suend Skobbe paa ii gaarde vdi Aldrup, en gaard vdi Hodzløff, Digs gaard i Gierning, en gaard vdi Tinde. ♦ Datum mcdxo dominica quasimodogeniti.

Oversættelse

Sven Skobes pantebrev på to gårde i Aldrup, en gård i Hvorslev, Digsgård i Gerning og en gård i Tind. Givet 1410 på quasimodogeniti søndag.