1410. 4. april.


1410. 4. april, Reg. Dan. nr. *4182, indbyggerne i Jämtland erklærer at ville betale 600 mark til domprovst Jens Nielssen på Upsala domkirkes og dronning Margretes vegne, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.