[1410. Omkr. 13. april]. Lübeck


Nicolaus Blidestorp og Nicolaus Voghe lejer nogle lokaliteter nær Skanør og Falsterbo for 19 læster sildetran årligt på visse betingelser.

Tekst efter A

Tekst

Nicolaus Blidestorp et Nicolaus Voghe presentes huic libro recognouerunt se conduxisse a Wilhelmo Sconewedder illa loca prope Schonoer et Valsterbode dicta gruberge sic quod ipsi aut sui heredes[1] in quolibet autompno illius contractus sibi aut sui heredibus[2] dare tenebuntur xix lastas bone et mercatorie aruine allecium proprie heringsmeres ♦ Ipse tamen Wilhelmus presentabit eis ad uasa ♦ Et predictus contractus durabit interim quod dicti Nicolaus et Nicolaus Wilhelmo prescripto huram prescriptam ad sui uoluntatem soluunt ut prefertur/ et interim eciam quod dictus Wilhelmus dicta loca in sua optinebit possessione/ gracia sui domini regis seu alterius cuiuscumque ♦ Ultra omnia tamen/ predicta manebunt uigorosa si mercatores Lubicenses terram Schanie quieete poterunt uisitare/ ♦ Si uero propter aliquam inhibicionem/ seu aliquam indignacionem regni Dacie et ciuitatis Lubicensis/ mercatores Lubicenses Schaneam uisitare non possent tunc predicta nullius sunt efficacie et uigoris.

1. ipsi aut sui heredes] tilføjet over linjen, A. 2. aut sui heredibus] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

Nicolaus Blidestorp og Nicolaus Voghe, der var til stede ved denne bog, erkendte, at de af Vilhelm Sconewedder har lejet de steder nær Skanør og Falsterbo, kaldet Grumberge, således at disse eller deres arvinger hvert efterår under den aftale skal give ham eller hans arvinger 19 læster god og salgbar sildetran, på folkesproget sildesmør, dog skal denne Vilhelm levere og anvise dem tønderne. Og fornævnte aftale skal vare så længe, som nævnte Nicolaus og Nicolaus betaler fornævnte Vilhelm fornævnte leje efter hans vilje som fornævnt, og ligeledes så længe, som nævnte Vilhelm vil indehave nævnte steder som sin besiddelse i kraft af sin herre konges eller en hvilken som helst andens nåde. Dog frem for alt skal fornævnte forblive ved magt, hvis de lybske købmænd roligt kan besøge landet Skåne. Men hvis de lybske købmænd ikke kan besøge Skåne på grund af et eller andet forbud eller en eller anden ufred mellem riget Danmark og staden Lübeck, da skal fornævnte være uden virkning og kraft.