1410. 13. april. Visby


Henrik Zomerman fra Reval kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete samt Jens Eriksen, deres foged på Gotland, for udlevering af bjerget gods fra en stranding på Gotland.

Tekst efter A

Tekst

Witlik vnde openbare zy alle den iennen de dessen bref zeen horin edder lezin alzo vmme dat schip dat dar blef vnder Godlande dat schipper Peter Brůn vorede god zy is geclaghet vnde dar ik Hinrik Zomerman to Reuele mede ynne hadde twoo tonnen werkes de gode vnde my to horden ♦ Desse twey tonnen werkes voregescreuen heft my de erbare man Iusse Eriksson volghen laten vmme møghelik berghe ghelt des danke ik Hinrik Zomerman vorbenomet deme hogh gheboren vůrsten van godes ghenaden konynk Erik ouer de drey ryke also Sweden Dennemarken vnde Norwegen myme genedighen heren vnde der hogh gheboren vůrstynne vrouwen dar neghest danke ik deme erbaren manne Iůsse Eriksson mynes ghenedighen heren des konynges voghet vp Godlande de my zynen guden willen wol bewiset heft in alle dessen zaken vorgescreuen ♦ Vor desse twey tonnen werkes geloue ik Hinrik Zomerman vorbenomet myt mynen rechten eruen myme ghenedighen heren deme konynghe vnde ok myner ghenedighen vrouwen der kønigynnen vnde dar neghest Iůsse Eriksson vnde zynen rechten eruen vor alle na manynghe to ewighen tyden vnde holde dat stede vnde vaste in tokomenden tyden zunder ienigerleye arghelist vnde hulpe rede ♦ To eyner merer betůchnisse desser vorghescreuen zake zo hebbe ik Hinrik Zomermann gebeden de erbaren lude also her Herman Munter her Hinrik Katte vnde her Herman Vrydach ratlude to Wysbů vnde schipper Iohan Bůrgher dar zůluest dat ze ere inghezeghele myt deme mynen hebben vor dessen bref gehanghen de gegheuen vnde ghescreuen is to Wysbů des drůdden zundaghes na paschen in deme iare vnses heren Ihesu Christi virteynhundert vnde teyn iare\

Oversættelse

Det skal være vitterligt og åbenlyst for alle, der ser, hører eller læser dette brev, der omtaler det skib, der sank ved Gotland og som skipper Peder Brun styrede – må Gud høre dette klageråb – og hvori jeg, Henrik Zomerman fra Reval, havde to tønder gråværk, som tilhørte gotlændingene og mig selv. Disse førnævnte to tønder gråværk har den hæderlige mand Jens Eriksen sendt til mig for en passende bjærgningsgodtgørelse. Derfor takker jeg, førnævnte Henrik Zomerman, den højbårne fyrste af Guds nåde, kong Erik af de tre riger Sverige, Danmark og Norge, min nådige herre, og den højbårne fyrstinde og frue. Dernæst takker jeg den hæderlige mand Jens Eriksen, min nådige herre kongens foged på Gotland, der visselig har vist mig sin gode vilje i alle disse førnævnte anliggender. Vedrørende disse to tønder gråværk afstår jeg, førnævnte Henrik Zomerman samt mine retmæssige arvinger til evig tid over for min nådige herre kongen og min nådige herskerinde dronningen og dernæst over for Jens Eriksen og hans retmæssige arvinger fra enhver senere rykning, og jeg holder fremover dette løfte fast og urokkeligt uden svig eller udflugter. Til yderligere vidnesbyrd om disse førnævnte sager har jeg, Henrik Zomerman, bedt de hæderlige folk, hr. Herman Munter, hr. Henrik Katte og hr. Herman Vridach, rådmænd i Visby, og skipper Johan, borger sammesteds, om at hænge deres segl ved siden af mit eget under dettte brev, der er givet og skrevet i Visby den tredje søndag efter påske i Vorherre Jesu Kristi år 1410.